Selectează o Pagină
 • Politica de Confidenţialitate
  Vă rugăm să luaţi la cunoştinţă Politica de Confidenţialitate S.C. RABORA PLANT S.R.L., detaliată în
  cele ce urmează. Aceste informaţii sunt detaliate de un număr de întrebări frecvente (FAQ) care sunt de
  asemenea disponibile online şi care fac parte din această Politică de Confidenţialitate. Această Politică
  de Confidenţialitate descrie modul în care datele dumneavoastră cu caracter personal sunt prelucrate de
  către S.C. RABORA PLANT S.R.L. în legătură cu operarea acestui site web, furnizarea serviciilor
  sale, vânzarea produselor sale, în scopul de a vă ţine la curent cu iniţiativele sale şi pentru a înbunătăţi
  modul în care vă deservim. Pentru orice întrebare specifică neacoperită de secţiunea Întrebări frecvente,
  va adresăm rugămintea de a ne trimite solicitarea dumneavoastră prin poştă la adresa S.C. RABORA
  PLANT S.R.L. Str. Neagoe-Voda, Nr. 12-16, Bl. 9/2, Sc. 1, Ap. 10, Sector 1, Bucuresti, Romania, Cod
  Postal: 013963.
  S.C. RABORA PLANT S.R.L. nu este operator de date cu caracter personal conform deciziei
  200/2015. S.C. RABORA PLANT S.R.L. respectă dreptul la confidenţialitate al tuturor utilizatorilor
  site-urilor sale şi al persoanelor ale căror date le prelucrează în alte moduri şi orice informaţie colectată
  despre dumneavoastră va fi utilizată, în primul rând, pentru furnizarea serviciilor pe care le puteţi
  solicita iar în al doilea rând, cu acordul dumneavoastră, pentru a vă ţine la curent cu iniţiativele S.C.
  RABORA PLANT S.R.L. şi pentru ameliorarea modului în care vă deservim. Realizăm acest lucru
  prin utilizarea în mod adecvat a acestor informaţii, astfel cum este detaliat în cele ce urmează.
  Informaţiile nu vor fi dezvăluite niciunei persoane din afara S.C. RABORA PLANT S.R.L. , a
  societăţilor afiliate sau asociate la aceasta, a agenţiilor, distribuitorilor sau persoanelor autorizate,
  reprezentanţilor ori distribuitorilor şi a altor societăţi cu care S.C. RABORA PLANT S.R.L. au
  contractat prestarea de servicii în beneficiul dumneavoastră , precum şi din afara oricărui reprezentant,
  cesionar sau înlocuitor al părţilor la care s-a făcut referire mai sus. Informaţiile vor fi tratate în
  conformitate cu prevederile legislaţiei române cu privire la protecţia datelor cu caracter personal, în
  special în conformitate cu Legea nr. 677/ 2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea
  datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date („Legea privind Protecţia Datelor”) şi pot
  fi stocate şi utilizate iniţial în interiorul sau în afara Uniunii Europene (UE) / Zonei Economice
  Europene (ZEE), oriunde în lume. Transferul datelor cu caracter personal în state din afara UE / ZEE se
  realizează pentru unul sau mai multe din scopurile menţionate mai sus iar S.C. RABORA PLANT
  S.R.L. va lua măsuri rezonabile pentru a se asigura că datele dumneavoastră cu caracter personal sunt
  protejate într-un mod adecvat.
  Aveţi o serie de drepturi în baza legislaţiei româneşti privind protecţia datelor cu caracter personal,
  inclusiv dreptul de a afla ce informaţii deţinem despre dumneavoastră şi în ce scopuri şi de a modifica
  aceste date, dacă este cazul; aveţi, de asemenea, dreptul de a ne solicita să nu utilizăm aceste informaţii,
  pe motive întemeiate legitime. Vom lua toate măsurile posibile pentru a vă respecta dorinţele. Este
  posibil, cu toate acestea, ca anumite prevederi legale, în special cele privitoare la aspecte de siguranţă şi
  la reglementarea domeniului financiar, să nu ne permită acest lucru. Aveţi, de asemenea, dreptul de a nu
  fi supus deciziilor individuale efectuate prin mijloace automatizate. Vă puteţi exercita aceste drepturi
  prin adresându-vă în scris la adresa S.C. RABORA PLANT S.R.L. Str. Neagoe-Voda, Nr. 12-16, Bl.
9/2, Sc. 1, Ap. 10, Sector 1, Bucuresti Romania, Cod Postal: 013963 .
Dacă aveţi întrebări concrete care nu sunt acoperite în secţiunea de Întrebări frecvente, va adresăm
rugămintea de a ne trimite solicitarea dumneavoastră prin poştă la adresa S.C. RABORA PLANT
S.R.L. Str. Neagoe-Voda, Nr. 12-16, Bl. 9/2, Sc. 1, Ap. 10, Sector 1, Bucuresti Romania, Cod Postal:
013963 .
Întrebări frecvente cu privire la Politica de Confidenţialitate
Colectarea acestor informaţii va permite S.C. RABORA PLANT S.R.L. să îndeplinească următoarele
obiective:
1. Să facă acest site mai accesibil şi mai funcţional pentru dumneavoastră, nesolicitând introducetea
informaţiilor în mai multe rânduri.
2. Să furnizăm mai rapid informaţii.
3. Să generăm conţinut mai relevant pentru dumneavoastră.
4. Să vă ajutăm să identificaţi cu uşurinţă serviciile ori informaţiile pe care S.C. RABORA PLANT
S.R.L. vi le poate oferi.
5. Să folosim aceste informaţii pentru a aduce îmbunătăţiri site-ului.
6. Să identificăm tendinţe generale cu privire la site şi la utilizarea acestuia.
7. Să vă furnizăm serviciile şi produsele solicitate S.C. RABORA PLANT S.R.L. .
8. Să vă informăm cu privire la noi produse, oferte speciale, informaţii actualizate şi alte noi servicii pe
care S.C. RABORA PLANT S.R.L. consideră că ar putea fi utile pentru dumneavoastră.
Ce informaţii pot fi colectate de către S.C. RABORA PLANT S.R.L. ?
La S.C. RABORA PLANT S.R.L. , ne-am propus să vă oferim un control cât mai mare asupra
informaţiilor dumneavoastră personale. În general, puteţi vizita site-urile S.C. RABORA PLANT
S.R.L. fără a ne spune cine sunteţi sau a ne dezvălui orice alte informaţii personale. În anumite situaţii,
însă, e posibil să avem nevoie de informaţii cu privire la dumneavoastră, cum ar fi numele ori adresa.
Este intenţia noastră să vă atenţionăm înainte de a colecta prin intermediul internetului informaţii cu
caracter personal de la dumneavoastră.
Vom colecta informaţii personale care pot fi asociate în mod direct cu dumneavoastră numai după
finalizarea Procesului de inregistrare prin Internet al S.C. RABORA PLANT S.R.L. .
Chiar înainte de înregistrare vom colecta informaţii anonime cu privire la modul în care aţi utilizat
acest site. Aceasta este o procedură uzuală pentru orice site de pe Internet. Informaţiile colectate nu vă
identifică personal dar ne pot fi utile pentru scopurile noastre de marketing sau pentru îmbunătăţirea
serviciilor pe care vi le oferim.
Dacă sunteţi de acord să furnizaţi S.C. RABORA PLANT S.R.L. , prin intermediul internetului,
informaţii personale necesare – de exemplu, pentru a coresponda cu dumneavoastră, a procesa o
comandă ori a vă abona, intenţionăm să vă informăm despre modul exact în care vom utiliza aceste
informaţii. Dacă ne anunţaţi că nu doriţi ca aceste informaţii să fie folosite de către noi pentru a ţine
legătura cu dumneavoastră, vă vom respecta dorinţa.
S.C. RABORA PLANT S.R.L. va colecta şi prelucra următoarele categorii de informaţii despre
dumneavoastră:
· date de facturare;
· date de livrare;
· mod de plată/ detalii;
· detalii despre client (adresă, numar de telefon, adresă de e-mail);
· numele şi prenumele, adresa de domiciliu, adresa de e-mail, numărul de telefon (de acasă, de la birou,
mobil)
Vă vom informa în avans când intenţionăm să colectăm date personale suplimentare despre
dumneavoastră.
Cum va colecta şi stoca S.C. RABORA PLANT S.R.L. aceste informaţii?
Acest site poate colecta informaţii despre dumneavoastră în mai multe moduri; fie solicitându-le direct
de la dumneavoastră (de exemplu, printr-un formular de înregistrare), fie înregistrând automat
informaţii despre vizita dumneavoastră pe acest site. De exemplu, e posibil să colectăm informaţii
despre paginile pe care le-aţi vizitat sau să înregistrăm alegerile pe care le-aţi făcut.
Informaţiile sunt stocate într-un mediu securizat protejat de o combinaţie de mijloace fizice şi tehnice.
Publicul nu are niciun fel de acces la aceste informaţii.
Cât timp va stoca S.C. RABORA PLANT S.R.L. aceste informaţii?
S.C. RABORA PLANT S.R.L. va stoca aceste informaţii într-un mediu sigur şi protejat pentru toată
perioada desfăşurării activităţii sale , atât timp cât considerăm că informaţiile ne pot ajuta să înţelegem
mai bine cum vă putem deservi şi respecta dorinţele, cu excepţia cazului în care ne solicitaţi, pe baza
unor motive legitime temeinice, să încetăm prelucrarea datelor dumneavoastră. Dincolo de acest
considerent, legislaţia în vigoare ne poate impune păstrarea informaţiilor pentru o anumită perioadă de
timp.
Pentru a înţelege cum puteţi modifica sau actualiza informaţiile stocate despre dumneavoastră vă
rugăm să consultaţi întrebarea corespunzătoare din această secţiune.
Unde vor fi stocate informaţiile dumneavoastră?
S.C. RABORA PLANT S.R.L. ofera servicii de cea mai bună calitate, ne administrăm toate site-urile
Internet dintr-un singur site central. Acesta se află, pentru moment, în Romania şi va putea fi mutat în
alta tara, in functie de hosting-ul nostru.
De ce colectează S.C. RABORA PLANTS.R.L. aceste informaţii?
Avem nevoie de aceste informaţii pentru a ne îmbunătăţi serviciile pe care vi le oferim; ne dorim să
facilităm adaptarea serviciilor şi produsele noastre nevoilor dumneavoastră specifice. De asemenea,
avem nevoie de aceste date pentru a vă furniza serviciile şi informaţiile solicitate şi a vă ţine la curent
cu iniţiativele noastre.
Care este aplicabilitatea acestei politici?
Politica de Confidenţialitate se aplică site-urilor destinate consumatorilor individuali. Ea nu se aplică
vizitatorilor care reprezintă persoane juridice.
Angajamentul S.C. RABORA PLANT S.R.L. cu privire la drepturile copiilor
Protejarea vieţii private a copiilor este extrem de importantă. De aceea, nu colectăm sau nu stocăm
niciodată pe site-urile noastre informaţii de la persoane despre care ştim că au mai puţin de 18 ani,
decât cu acordul, verificabil, al părinţilor şi, în cazul minorilor între 14 şi 18 ani, de asemenea cu
acordul minorului şi nu vom condiţiona participarea unui copil de furnizarea unor informaţii personale
suplimentare faţă de informaţiile necesare pentru participare la respectiva activitate. Părinţii pot
verifica informaţiile despre copiii lor şi pot solicita ştergerea acestora.
Ce sunt cookies?
Există o tehnologie numită“ cookies”, care poate fi folosită pentru a vă furniza informaţii adaptate de
pe un site web. O cookie este o serie de date , un fişier care nu este altceva decât un o linie de text pe
care un site web îl poate trimite browser-ului dumneavoastră, care la rândul său îl poate stoca în
sistemul dumneavoastră. Unele pagini S.C. RABORA PLANT S.R.L. utilizează cookies în scopul de a
vă oferi servicii mai complete când ne revizitaţi site-ul. De exemplu, o cookie v-ar putea ajuta să evitaţi
reintroducerea datelor deja furnizate către noi.
Vă puteţi seta browser-ul pentru a vă notifica ori de câte ori primiţi o cookie, dându-vi-se posibilitatea
să decideţi dacă o acceptaţi sau nu.
Cum se sterg cookies
Puteţi şterge cu uşurinţă orice cookie instalată in folderul cookie al browser-ului dumneavoastră. De
exemplu, dacă utilizaţi Microsoft Internet Explorer:
Deschideţi „Windows Explorer”
Click pe butonul „Search” din bara de instrumente
Tastaţi „cookie” în fereastra de căutare „Folders and Files”
Selectaţi „My Computer” în căsuţa „Look in”
Click pe „Search now”
Dublu click pe folderele găsite
„Select” orice fişier cookie
Tastaţi butonul „Delete” de pe tastatură
Dacă nu utilizaţi Microsoft Windows Explorer , puteţi selecta „cookies’ din funcţia „Help” pentru
informaţii despre unde să găsiţi folderul cookie.
Scoaterea din funcţiune şi repunerea în funcţiune a cookies
Puteţi accepta ori refuza cookies modificând setările browser-ului dumneavoastră.Totuşi, este posibil să
nu puteţi utiliza toate aplicaţiile interactive de pe site-ul nostru dacă cookies sunt dezinstalate. În caz că
doriţi să fiţi avertizat înainte de acceptarea unei cookie pe hard-disk-ul dumneavoastră, urmaţi
instrucţiunile de mai jos:
În Internet Explorer 6.0:
Mergeţi în meniul „Tools”
Click pe „Internet Options”
Click pe „Privacy Tab”
Mutaţi cursorul pentru a alege setările preferate
Click pe „OK”
Mergeţi în lista dumneavoastră cookies
Ştergeţi toate fişierele pe care le aveţi acolo, astfel se vor şterge toate cookies
O data şterse aceste fişiere, nu veţi mai avea cookies şi browserul dumneavoastră nu va mai trimite sau
primi noi cookies.
În Internet Explorer 7.0:
Ieşiţi din Internet Explorer 7, apoi ieşiţi din orice aplicaţie Microsoft Windows Explorer
Click „Start”, click „Run”, tastaţi „inetcpl.cpl” apoi apăsaţi ENTER
Pe tab-ul general, click „Delete” sub Browsing History în căsuţa de dialog Internet Properties
În căsuţa de dialog Browsing History, click „Delete Cookies”
În căsuţa de dialog Delete Cookies, click „Yes”.
În Internet Explorer 8.0:
Click „Safety” în bara Command
Selectează „Delete Browsing History”
Selectează opţiunea pentru cookies şi click „Delete”
Alternativ, noua aplicaţie de navigare specifică Internet Explorer 8, InPrivate, permite utilizatorilor
navigheze pe internet fără a înregistra informaţii de pe site-urile vizitate (inclusiv cookies). Pentru
utilizarea modulului In Private:
Click „Safety” în bara Command
Selectaţi „InPrivate Browsing”
Dacă utilizaţi o versiune mai veche a Internet Explorer care nu este menţionată aici, vă rugăm vizitaţi
site-ul Microsoft pentru a descărca o versiune mai nouă.
În Mozilla Firefox:
Click pe „Tools”, apoi pe „Options” (sau pe „Edit | Preferences” pe Linux)
Selectaţi „Privacy”
În panoul cookies, click pe „Show Cookies”
Pentru a şterge singură cookie, daţi click pe intrarea din listă şi pe butonul „Remove Cookie”
Pentru a şterge toate cookies, daţi click pe butonul „Remove All Cookies”.
În Google Chrome:
Click pe meniul „Tools” şi selectaţi „Options”
Click pe tab-ul „Under the Hood” şi instalaţi secţiunea „Security”
În secţiunea „Cookie settings”, click pe butonul „Show cookies”
Selectaţi „Remove all” pentru a şterge toate cookies din listă (alternativ, puteţi şterge toate cookies
create într-o anumită perioadă de timp prin selectarea opţiunii „Clear browsing data” din meniul Tools).
Pentru a şterge o anumită cookie, nu trebuie decât să selectaţi site-ul web care alege cookie din listă şi
să click „Remove” sau butonul Close la terminare.
În Safari:
Alegeţi „Preferences” din meniul Safari
Selectaţi icon-ul „Security”
Apăsaţi butonul „Show Cookies”
Selectaţi cookies pe care doriţi să le ştergeţi din listă
Apăsaţi butonul Delete.
Ce îmi puteţi spune despre securitatea site-ului?
Informaţiile personale colectate de către site-urile S.C. RABORA PLANT S.R.L. sunt stocate în medii
securizate, la care publicul nu are acces.
a) access la date bazat pe autentificare cu utilizator si parola unice pentru fiecare persoana care are
access
b) parole destul de lungi si diverse ( caractere mari si mici, numere, caractere speciale sau fraze
intregi ), schimbate periodic
c) politici de access minim necesar, fiecare utililizator are doar acces-ul de care are nevoie pentru a
indepllini o anumita sarcina
d) log-uri de access pentru toate operatiunile care se realizeaza.
Informaţiile personale sunt încriptate înainte de efectuarea tranzacţiei, folosind tehnologii de securitate
specifice.
În ce condiţii e posibil ca această Politică de Confidenţialitate să nu se aplice?
Pe lângă trimiterea de informaţii personale direct către site-urile S.C. RABORA PLANT S.R.L., este
posibil de asemenea să trimiteţi informaţii personale prin conversaţii electronice în direct (Chat),
schimburi de mesaje electronice ori postări pe forumuri de discuţii care vă sunt puse la dispoziţie pe
site-ul S.C. RABORA PLANT S.R.L. Politica de Confidenţialitate nu acoperă acest mod de transferare
a informaţiilor cu caracter personal. Trebuie să fiţi precauţi înainte de a distribui informaţii personale în
modurile enumerate mai sus.
Cum pot lua legătura cu S.C. RABORA PLANT S.R.L.?
Pentru orice fel de întrebări ori comentarii cu privire la Politica noastră de confidenţialitate, puteţi lua
legătura cu noi la: S.C. RABORA PLANT S.R.L. Str. Neagoe-Voda, Nr. 12-16, Bl. 9/2, Sc. 1, Ap. 10,
Sector 1, Bucuresti, Romania, Cod Postal: 013963